Aktualności

Fundusz Promocji Mięsa Wołowego

Pan Jerzy Wierzbicki - Prezes PZPBM  został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Komisji Zarzadzającej Funduszem Promocji Mięsa Wołowego.

Polski

Produkcja mięsa wysokiej jakosci szansą na opłacalność produkcji

Z inicjatywy PZPBM powstalo Konsorcjum z udziałem organizacji branzowych aktywnych we wdrazaniu systemów jakości miesa - PZPBM, Polskie Mięso, Polsus, Krajowa Rada Drobiarstwa z udziałem Agroekspert lider konsorcjum, oraz PAN Jastrzebiec, PZHiPBM. Celem konsorcjum jest wspólne prowadzenie szkoleń dla rolników pt " Produkcja mięsa wysokiej jakosci szansą na opłacalność produkcji"

Polski

Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategia "od widelca do zagrody"

PZPBM przystąpiło do realizacji projektu badawczego w konsorjum naukowo przemysłowym z udziałem Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie (lider) i Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Polski

Fundusz Promocji Wołowiny

Z dniem 1 lipca 2009 r. wchodzi w życie ustawa z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2009 nr 97, poz. 799), która tworzy 9 odrębnych funduszy promocji w tym Fundusz Promocji Wołowiny. Cel postawiony w Programie Restrukturyzacji Sektora Wołowiny PRSW 2007-2013 w marcu 2006 roku, zostął osiągnięty.

Polski

I Ogólnopolska Konferencja Producentów Żywca i Wołowiny ze znakiem QMP

„Jakość to największy atut naszej żywności. Polska wołowina to produkt najwyższej jakości. Problem w tym, że nie jest ona wyodrębniona i odpowiednio oznakowana, dlatego nie osiąga wyższych cen” – powiedział minister Marek Sawicki otwierając dziś, zorganizowaną przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, I. Ogólnopolską Konferencję Producentów Żywca i Wołowiny ze znakiem QMP.

Polski

Prezentacja wołowiny QMP w Makro Centrum Rozwoju Firm

W dniu 14 stycznia br. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego zorganizowało prezentację wołowiny produkowanej w krajowym systemie jakości żywności System QMP, uznanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie odbyło się dzięki uprzejmości firmy MAKRO Cash & Carry w najnowocześniejszej kuchni pokazowej w Polsce, mieszczącej się w MAKRO Centrum Rozwoju Firm.

Polski

Podsekretarz stanu Artur Ławniczak...

Podsekretarz stanu Artur Ławniczak weźmie udział w prezentacji wołowiny wyprodukowanej w Systemie QMP (Quality Meat Program)
14 stycznia godzina 12.00 - Makro Centrum Rozwoju Firm - Makro Cash and Carry Polska S.A. Al. Jerozolimskie 184.

Polski

QMP - Quality Meat Program

W ramach Programu rozwoju produkcji wołowiny w systemach jakości Eurostek 2012 rozwijamy produkcję w Systemie QMP.
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Systemie QMP zachęcamy do zapoznania się procedurą przystąpienia do systemu.
System QMP jest system otwartym i dob rowolny. Do systemu moze przystąpić kazdy producent po uzyskaniu certyfikatu na zgodność ze standardami QMP.
Jerzy Wierzbicki

Polski

Test konsumencki wołowiny

W dniu 25 wrzesnia br. odbył sie w MRiRW test konsumencki wołowiny w obecności Pana Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem testu było zaprezentowanie aktualnego stanu prac nad systemem jakości QMP, elementem programu Eurostek 2012.
Porównano wołowinę produkowaną w systemie QMP z wołowiną polską losowo kupioną na rynku i wołowiną szkocką, argentyńska, brazylijską.
Ocena sensoryczna była prowadzona wg metody amerykańskiej A&M University w Teksasie przez zespół doc. dr hab. Agnieszkę Wierzbicką (SGGW) i prof. dr hab. Marka Cieracha (UWM).

Polski

Spotkanie w MRiRW

W dniu dzisiejszym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki spotkał się z Prezydium Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.
Podczas spotkania zostały omówione następujące tematy: sytuacja na rynku zbóż, ustawa o funduszach promocji, system oceny poubojowej, wprowadzenie dopłat do krów mamek.
Bylismy aktywnymi uczestnikami tego spotkania.
Jerzy Wierzbicki

Polski

Strony