Aktualności

Konsensus w sprawie ustawy o funduszach promocji

Po ponad 2 latach starań, osiągnelismy w dniu 17 kwietnia br. porozumienie z Izbą Gospodarczą Polskie Mięso. Jest zgoda na utworzenie niezaleznego Funduszu Promocji Wołowiny. Aktualnie wszystkie organizacje branzowe popierają to rozwiązanie.
Jerzy Wierzbicki 

Polski

Porozumienie o współpracy z KRiR

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego w dniu 17 kwietnia 2008 podpisało porozumienie o współpracy z Krajową Radą Izb Rolniczych. Celem porozumienia będzie przede wszystkim rozwijanie współpracy oraz podejmowanie wspólnych działań konsultacyjno – opiniodawczych.

Polski

QMP - system produkcji wołowiny wysokiej jakości

W dniu 12 marca 2008 złozyliśmy na ręce Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek o uznanie systemu produkcji wołowiny wysokiej jakości Quality Meat Program. System jest rezultatem ponad rocznych prac studyjnych i 6 miesiecy prac 16 osobowego zespołu.
System QMP jest podstawą Programu EUROSTEK 2012, którego celem jest produkcja 30 tys ton wołowiny w systemach jakości w 2012 roku. System jest otwarty. Kazdy, kto wypełni warunki moze wejść do systemu.
Liczymy na wsparcie resortu rolnictwa dla tego projektu i uznanie Systemu QMP za krajowy system jakości zywności.

Polski

Spotkanie z delegacją Holandii

Spotkanie z delegacją Holandii oraz przedstawicielami Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego

Polski

Komisja Europejska podwyższa wymagania dla brazylijskiej wołowiny

Unia Europejska blokuje import brazylijskiej wołowiny. Bruksela ma zastrzeżenia do bezpieczeństwa tamtejszego mięsa. Komisarz do spraw zdrowia Maroks Kyprianu nie ufa zapewnieniom, że większość gospodarstw jest wolnych od pryszczycy.

Polski

Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego oraz Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI
W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego oraz Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentował podsekretarz stanu Artur Ławniczak.

Polski

Klaster wołowiny w Warmińsko-Mazurskim

W dniu 12 grudnia w Hotelu Villa Pallas w Olsztynie odbyła się konferencja otwierająca projekt pt. "Wsparcie rozwoju inicjatywy klastrowej na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego w branży produkcji mięsa wołowego w celu podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw, wymiany wiedzy i technologii oraz podnoszenia ich konkurencyjności".
Organizatorem w/w konferencji było Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. Projekt jest elementem Programu Eurostek 2012

Polski

Protest w sprawie importu wołowiny z Brazylii

Wczoraj na forum Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego odbyła się dyskusja a temat importu wołowiny z Brazylii do UE. Dyskusja była wywołana głównie raportem, jaki przedstawiły irlandzkie i szkockie związki hodowców, który powstał po kilkunastodniowej misji w Brazylii. Według tego raportu Brazylia nie przestrzega standardów produkcji wołowiny, jakie obowiązują w UE. Farmerzy są oburzeni, że bez dostatecznej kontroli ze strony Brukseli brazylijska wołowina w tak łatwy sposób tafia na europejskie stoły. Mało tego eksport z Brazylii wciąż rośnie.

Polski

Skala problemu

Wg prognoz Agencji Rynku Rolnego pogłowie krów spadnie z 2,8mln w grudniu 2005 do 2,5mln w roku bieżącym. Wg naszych szacunków w roku 2013 pozostanie w produkcji mleka tylko 1,5 mln krów. Powodem tego procesu jest  szybki wzrost średniej wydajności i ograniczenia wielkości produkcji kwotą mleczną.

Polski

EUROSTEK 2012

W dniu 19 kwietnia 2007, w związku z przyznaniem Polsce prawa organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego podpisało z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szefów Kuchni i Cukierni porozumienie o współpracy w promocji polskiej ekologicznej i konwencjonalnej wołowiny wysokiej jakości:
 
EUROSTEK 2012

Polski

Strony