Aktualności

Spotkanie z Sekretarzem Stanu Markiem Zagórskim

W dniu 30 czerwca 2006 odbyliśmy spotkanie z Panem Markiem Zagórskim Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniach udział wzięli z naszej strony Jerzy Wierzbicki - Prezes, Andrzej Paździor członek Zarządu, Igor Hutnikiewicz ekspert Zrzeszenia, prof. Zbigniew Puchajda ekspert Zrzeszenia, prof. Jędrzej Krupiński szef Instytutu Zootechniki z Balic.

Polski

Spotkanie z PZHiPBM 28 czerwca 2006

W dniu 28 czerwca odbyło się spotkanie z Zarządem Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Wynikiem spotkania jest porozumienie o zasadach i warunkach współpracy.

Polski

Program Restrukturyzacji Sektora Wołowiny na lata 2007-2013

W dniu 15 marca 2006 przedstawiciele Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego przedłożyli Ministrowi Krzysztofowi Jurgielowi Program Restrukturyzacji Sektora Wołowiny na lata 2007-2013.

Program został opracowany przez grono ekspertów Zrzeszenia w składzie: mgr inż. Jerzy Wierzbicki, dr Zenon Choroszy, lek. wet. Igor Hutnikiewicz, mgr inż. Andrzej Paździor, Prof. Andrzej Pisula, Prof. Zbigniew Puchajda, mgr inż. Danuta Rycombel, mgr inż. Krzysztof Seredyn, Prof. Stanisław Zięba.

Polski

Strony