Aktualności

Protest w sprawie importu wołowiny z Brazylii

Wczoraj na forum Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego odbyła się dyskusja a temat importu wołowiny z Brazylii do UE. Dyskusja była wywołana głównie raportem, jaki przedstawiły irlandzkie i szkockie związki hodowców, który powstał po kilkunastodniowej misji w Brazylii. Według tego raportu Brazylia nie przestrzega standardów produkcji wołowiny, jakie obowiązują w UE. Farmerzy są oburzeni, że bez dostatecznej kontroli ze strony Brukseli brazylijska wołowina w tak łatwy sposób tafia na europejskie stoły. Mało tego eksport z Brazylii wciąż rośnie.

Polski

Skala problemu

Wg prognoz Agencji Rynku Rolnego pogłowie krów spadnie z 2,8mln w grudniu 2005 do 2,5mln w roku bieżącym. Wg naszych szacunków w roku 2013 pozostanie w produkcji mleka tylko 1,5 mln krów. Powodem tego procesu jest  szybki wzrost średniej wydajności i ograniczenia wielkości produkcji kwotą mleczną.

Polski

EUROSTEK 2012

W dniu 19 kwietnia 2007, w związku z przyznaniem Polsce prawa organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego podpisało z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szefów Kuchni i Cukierni porozumienie o współpracy w promocji polskiej ekologicznej i konwencjonalnej wołowiny wysokiej jakości:
 
EUROSTEK 2012

Polski

Polski rząd wystapił o derogację!

W dniu 15 marca br Andrzej Lepper Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił do Pani Mariann Fisher Boel Komisarz ds Rolnictwa Komisji Europejskiej o derogację dla Polski.
W dniu 20 marca br. spotkalismy się z Panią Komisarz w tej sprawie prezentując problem. Odbylismy takze spotkanie z Szefem Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego Neilem Parishem. W sprawę zaanagazowali sie polscy europarlamentarzysci z  Januszem Wojciechowskim Wiceprzewodniczacym Komisji Rolnistwa PE i Bogdanem Golikiem na czele

Polski

Prosiliśmy Premiera Andrzeja Leppera o wystąpienie z wnioskiem o derogację dla Polski

[..] Kolejnymi gośćmi wicepremiera Andrzeja Leppera byli przedstawiciele Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Podczas spotkania omawiano problemy związane z restytucją polskich ras bydła: polskiej czarno–białej oraz polskiej czerwono–białej. Omawiane były także problemy dotyczące handlu z Rosja i Ukrainą, a także sprawy powołania Funduszu Promocji Mięsa.

Polski

Spotkanie wicepremiera Andrzeja Leppera z Sejmową Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Na spotkaniu z Sejmową Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 5 lipca 2006 wicepremier Andrzeja Leppera powiedział: „Z uwagi na istotne możliwości eksportu oraz na znaczący potencjał przyrodniczy, sprzyjający rozwojowi produkcji bydła w Polsce, a także możliwość przejścia najmniejszych gospodarstw produkujących mleko na produkcję wołowiny, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dąży do wprowadzenia odpowiednich zachęt na rzecz wzrostu produkcji wysokiej jakości wołowiny.

Polski

Spotkanie z wicepremierem Andrzejem Lepperem

W dniu 30 czerwca 2006 odbyliśmy spotkanie z Panem wicepremierem Andrzejem Lepperem Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
Zaprezentowaliśmy  zalozenia naszego Programu.
 
Pan Premier potwierdził, ze sektor wołowiny ma duze znaczenie dla polskiego rolnictwa i ze jest w Resorcie wola polityczna udzielenia wsparcia dla rozwoju tego sektora.
 

Polski

Spotkanie z Sekretarzem Stanu Markiem Zagórskim

W dniu 30 czerwca 2006 odbyliśmy spotkanie z Panem Markiem Zagórskim Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniach udział wzięli z naszej strony Jerzy Wierzbicki - Prezes, Andrzej Paździor członek Zarządu, Igor Hutnikiewicz ekspert Zrzeszenia, prof. Zbigniew Puchajda ekspert Zrzeszenia, prof. Jędrzej Krupiński szef Instytutu Zootechniki z Balic.

Polski

Spotkanie z PZHiPBM 28 czerwca 2006

W dniu 28 czerwca odbyło się spotkanie z Zarządem Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Wynikiem spotkania jest porozumienie o zasadach i warunkach współpracy.

Polski

Strony