Aktualności

Spotkanie wicepremiera Andrzeja Leppera z Sejmową Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Na spotkaniu z Sejmową Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 5 lipca 2006 wicepremier Andrzeja Leppera powiedział: „Z uwagi na istotne możliwości eksportu oraz na znaczący potencjał przyrodniczy, sprzyjający rozwojowi produkcji bydła w Polsce, a także możliwość przejścia najmniejszych gospodarstw produkujących mleko na produkcję wołowiny, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dąży do wprowadzenia odpowiednich zachęt na rzecz wzrostu produkcji wysokiej jakości wołowiny.

Polski

Spotkanie z wicepremierem Andrzejem Lepperem

W dniu 30 czerwca 2006 odbyliśmy spotkanie z Panem wicepremierem Andrzejem Lepperem Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
Zaprezentowaliśmy  zalozenia naszego Programu.
 
Pan Premier potwierdził, ze sektor wołowiny ma duze znaczenie dla polskiego rolnictwa i ze jest w Resorcie wola polityczna udzielenia wsparcia dla rozwoju tego sektora.
 

Polski

Spotkanie z Sekretarzem Stanu Markiem Zagórskim

W dniu 30 czerwca 2006 odbyliśmy spotkanie z Panem Markiem Zagórskim Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniach udział wzięli z naszej strony Jerzy Wierzbicki - Prezes, Andrzej Paździor członek Zarządu, Igor Hutnikiewicz ekspert Zrzeszenia, prof. Zbigniew Puchajda ekspert Zrzeszenia, prof. Jędrzej Krupiński szef Instytutu Zootechniki z Balic.

Polski

Spotkanie z PZHiPBM 28 czerwca 2006

W dniu 28 czerwca odbyło się spotkanie z Zarządem Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Wynikiem spotkania jest porozumienie o zasadach i warunkach współpracy.

Polski

Program Restrukturyzacji Sektora Wołowiny na lata 2007-2013

W dniu 15 marca 2006 przedstawiciele Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego przedłożyli Ministrowi Krzysztofowi Jurgielowi Program Restrukturyzacji Sektora Wołowiny na lata 2007-2013.

Program został opracowany przez grono ekspertów Zrzeszenia w składzie: mgr inż. Jerzy Wierzbicki, dr Zenon Choroszy, lek. wet. Igor Hutnikiewicz, mgr inż. Andrzej Paździor, Prof. Andrzej Pisula, Prof. Zbigniew Puchajda, mgr inż. Danuta Rycombel, mgr inż. Krzysztof Seredyn, Prof. Stanisław Zięba.

Polski

Strony