Jednostki certyfikujące

System QMP jest otwarty dla wszystkich jednostek certyfikujących spełniających wysokie wymagania określone w dokumentacji zatwierdzonej podczas procecesu akredytacji przez Polskie Centrum Akredytacji.
 
Aktualnie w Systemie QMP proces certyfikacji realizuje jedna jednostka certyfikująca:
EKOGWARANCJA PTRE sp. z o.o.
Dąbrowica 185 P /k Lublina
21-008 Tomaszowice
Tel.: (81) 501 68 30
www.qmpgwarancja.pl
 

Polski