MEMBER DECLARATION

English

Please send the filled in and signed declaration by post and possibly by fax.
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
Ul. Kruczkowskiego 3
00-380 Warszawa
phone. +48 22 622 04 12
fax +48 22 622 04 12
biuro@beef.org.pl