I Forum Sektora Wołowiny

Polski

Dzisiaj i jutro zapraszamy na "I Forum Sektora Wołowiny", którego jesteśmy organizatorami. Celem Forum jest rozpowszechnianie wiedzy i informacji oraz wzbudzenie trwałego, długofalowego zainteresowania tematem wołowiny określonych grup odbiorców (mediów i partnerów B2B). Ponadto, celem działania jest wymiana poglądów nt. aktualnego stanu i przyszłości sektora wołowiny w Polsce, a także wypracowanie klarownego modelu biznesowego w szerokim gronie przedstawicieli rolników, ubojni, zakładów rozbioru, handlowców, naukowców oraz przedstawicieli administracji szczebla krajowego i samorządowego. Ważnym elementem Forum jest także wzmacnianie współpracy w zakresie transferu wiedzy pomiędzy sektorem nauki a uczestnikami łańcucha dostaw wołowiny.

Cele szczegółowe:

  • kształtowanie dobrego wizerunku wołowiny,
  • budowanie świadomości, czym jest wołowina kulinarna,
  • utrwalanie skojarzenia idei innowacyjności z produkcją wołowiny kulinarnej,
  • budowanie trwałych, długofalowych relacji z mediami i partnerami B2B (nauka-producenci rolni – przetwórcy – handel – konsumenci); w ramach przedsięwzięcia, Polskiemu Zrzeszeniu Producentów Bydła Mięsnego zależy na poprawie relacji i komunikacji pomiędzy producentami i przetwórcami w kontekście systemów oceny i jakości surowca (EURO, QMP) oraz na wzbudzaniu potrzeby powiązań kooperacyjnych między rolnikami a przemysłem mięsnym,
  • ponadto, celem propagowania wartościowych informacji będzie upowszechnianie wiedzy na temat Międzynarodowej konferencji naukowej „Pro-konsumencka gospodarka żywnościowa w krajach UE” oraz projektu badawczego „Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią od widelca do zagrody”.

Ważnym elementem Forum będzie także możliwość zapoznania się z planowanymi działaniami strony rządowej oraz UE w zakresie wspierania sektora wołowiny w Polsce w obecnym okresie programowania w latach 2014 – 2020.

Po więcej informacji zapraszamy tutaj: beefforum.pl

Pełny program forum można znaleźć tutaj.

Tagi:

Galeria: 
< powrót