Spotkanie HCKO II Forum Sektora Wołowiny

W dniu 29 lipca w siedzibie Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego odbyło się spotkanie Honorowych Członków Komitetu Organizacyjnego II Forum Sektora Wołowiny.
Znakomite grono ekspertów z branży omówiło podczas spotkania wstępny zakres tematyczny II Forum. Ustalenia posłużą do opracowania Programu, który poruszy najważniejsze kwestie związane z rynkiem wołowiny.  Uczestnicy spotkania zgodzili się, że Forum Sektora Wołowiny powinno stać się platformą dyskusji prowadzącej do konkretnych działań i rozwiązań służących wszystkim uczestnikom łańcucha produkcji, a celem nadrzędnym powinna być integracja sektora prowadząca do jego zrównoważonego rozwoju.

Podczas spotkania dyskutowano na temat obecnych wyzwań dla sektora i potrzebie opracowania spójnej strategii:
„Niezbędne jest przygotowanie strategii sektora z jasną, długofalową wizją podniesienia jego konkurencyjności na światowych rynkach oraz rozwoju popytu krajowego”

„Strategia rozpisana na konkretne projekty powinna być spójnie realizowana przez wszystkich uczestników sektora”

Jako hasło tegorocznego Forum przyjęto: Współpraca w łańcuchu dostaw zgodnie ze strategią  „WIN WIN”. Czyli współpraca, która wszystkim się opłaca

Polski
Galeria: 
< powrót