Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach

Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach

PZPBM jest inicjatorem oraz jednym z realizatorów zadania dla Obszaru 6 pt.: „Produkcja wysokiej jakości pasz z trwałych użytków zielonych” w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2015, pt. „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach".

PZPBM realizuje projekt w ramach umowy z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach. Jest to projekt rządowy  zamawiany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach umowy badania prowadzono w 3 gospodarstwach:

Gospodarstwo nr 1: Stanisław Lemański

Gospodarstwo nr 2: Andrzej Kamiński

Gospodarstwo nr 3: Czesław Babkiewicz

 

Dla każdego z tych gospodarstw wykonano następujące czynności:

1)         Pobór prób pasz objętościowych w wybranych gospodarstwach

2)         Okresowa ocena przyrostów żywej wagi wytypowanych grup zwierząt w gospodarstwach;

3)         Poubojowa ocena jakości mięsa;

4)         Podsumowanie parametrów jakości mięsa .