„Kulinarna przyjemność w sercu Polski”

„Kulinarna przyjemność w sercu Polski”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pt. „Kulinarna przyjemność w sercu Polski”.

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  (Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorców”). Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w/w projektu wynosi 638 038,40 PLN.

Głównym celem projektu będzie w okresie od 1.I.2011r. do 31.XII.2011r. uzyskanie i podniesienie kwalifikacji zawodowych z zakresu aktualnej sztuki kulinarnej u 60 osób  pracujących w podmiotach świadczących usługi gastronomiczne w województwie mazowieckim.