ProOptiBeef - projekt badawczy

ProOptiBeef - projekt badawczy

Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody” to Projekt realizowany w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego SGGW, UWM, PZPBM współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego kieruje trzema zadaniami Projektu: 

Zadanie 1  - Badania popytu na mięso wołowe - kierownik Jerzy Wierzbicki,

Zadnie 2a  -  Ocena efektywności europejskiej genetyki w programach krzyżowania towarowego na populacji polskich krów PCB, PCzB i POL-HF. - kierownik Jacek Pisula,

Zadanie 5 – Modelowanie procesów  - kierownik Alicja Woźniak.

Celem ogólnym projektu jest zdobywanie i zwiększenie skali wykorzystywania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju gospodarki, poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców sektora wołowiny i rozwoju polskiego społeczeństwa. Projekt spowoduje wzrost innowacyjności i konkurencyjności jednostek naukowych konsorcjum, przedsiębiorstw sektora wołowiny poprzez wdrożenie innowacji w oparciu o nowe efektywne i prorynkowe technologie produkcji i sprzedaży wołowiny.

Nastąpi wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, poprzez uruchomienie interaktywnej bazy wiedzy dostępnej przez Internet dla uczestników sektora wołowiny.
Projekt jest rozwojowy o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowany na bezpośrednie zastosowanie w praktyce w sektorze wołowiny i ma szczególne znaczenie społeczne poprzez wpływ rezultatów projektu na poprawę efektywności i dochodowości sektora wołowiny wysokiej jakości oraz zmianę zwyczajów żywieniowych w aspekcie zdrowia społeczeństwa. Cel projektu jest zgodny z POIG i obszarem „Środowisko i Rolnictwo” pkt.5.4. KPBNiPR  z 30.10.2008r.

Założeniem projektu jest zwiększenie poziomu innowacyjności polskiego sektora wołowiny poprzez kompleksowe badania i stworzenie nowej wiedzy opracowanej w ujęciu holistycznym w obszarze nauk związanych z jakością mięsa wołowego, co w konsekwencji przyczyni się do stworzenia nowoczesnych rozwiązań w zakresie optymalizacji procesu produkcyjnego i dystrybucji oraz wzrostu popytu na mięso wołowe, dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki i poprawy konkurencyjności polskich producentów żywca wołowego i wołowiny.

Przewidywany okres realizacji Projektu: od IV kwartału 2009 r. do 30 listopada 2015 r.
 

Więcej o projekcie