Kończy się akcja promocyjna wołowiny QMP. Czy odniosła skutek?

 
25 września 2015 r. dobiegła końca trzyletnia kampania promocyjno-informacyjna pt. „QMP – Wołowina zawsze dobra” zainicjowana przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. Działania w ramach programu realizowane były od 26 września 2012 r. na rynku polskim. Ich celem było poinformowanie o systemie QMP (Quality Meat Program), gwarantującym wysoką jakość, bezpieczeństwo oraz specyficzne cechy certyfikowanej wołowiny, skutkujące wzrostem świadomości grup docelowych programu na temat tegoż systemu oraz wzrostem spożycia wołowiny produkowanej w ramach systemu QMP.
Kampania skierowana była do:

  • konsumentów (gospodarstwa domowe, zwłaszcza osoby odpowiedzialne za zakupy),
  • dystrybutorów (hurtownicy, kupcy detaliczni artykułów spożywczych, restauratorzy),
  • ekspertów kulinarnych i żywienia, dziennikarzy.

W ramach działań skierowanych do powyższych grup docelowych programu w przeciągu 3 lat przeprowadzono:

  • pokazy kulinarne oraz akcje informacyjne i degustacyjne w MAKRO, które zorganizowano w 29 halach sieci sklepów w różnych miastach Polski;
  • kampanie internetową, w ramach której funkcjonowała strona internetowa programu oraz kanał na YouTube. Witryna internetowa programu była jednocześnie serwisem Towarzystwa Miłośników Wołowiny QMP (TMW QMP), które z kolei integrowało wszystkie grupy docelowe. W ramach działań, w każdym roku programu opracowano 24 video przepisy oraz 4 Newslettery. Jednocześnie na portalu społecznościowym Facebook funkcjonował profil kampanii, na którym sukcesywnie zamieszczano posty i przeprowadzano konkursy pt. „Mistrz Wołowiny QMP”. Zrealizowano także kampanię bannerową;
  • działania z zakresu Public Relations, w ramach których przez 3 lata prowadzono biuro prasowe, zorganizowano warsztaty i pokazy kulinarne, konferencje prasowe, briefingi dla mediów oraz wyjazdy studyjne. Opracowano i wydano także Wielką Księgę Wołowiny QMP, czyli swoisty przewodnik po certyfikowanym mięsie wołowym;
  • działania informacyjne podczas „Dni Wołowiny QMP”, w restauracjach w 10 największych aglomeracjach Polski.

Raport z trzeciej fali badania efektywności programu, przeprowadzony we wrześniu 2015 r. wśród konsumentów indywidualnych, wskazał na korzystne zmiany w zakresie świadomości i konsumpcji wołowiny QMP, które można przypisać wpływowi kampanii pt. „QMP – Wołowina zawsze dobra”. Przede wszystkim wzrósł z 68% do 80% odsetek gospodarstw domowych, w których spożywa się wołowinę, a także z 8% do 17% odsetek gospodarstw, które kiedykolwiek kupiły wołowinę QMP. Ponadto, w pomiarze przeprowadzonym na początku kampanii pozytywne opinie o wołowinie QMP, oparte na doświadczeniu w jej konsumpcji, miało od 3% do 7% ogółu konsumentów wołowiny, w zależności od ocenianego aspektu, zaś w ostatnim pomiarze było to od 10% do 16%.
Cel kampanii, tj. wzrost świadomości benefitów wołowiny QMP został zatem zrealizowany na poziomie wyższym niż 30%, który został założony na początku programu (przyrosty w stosunku do 2012 roku wyniosły od 67% do 233%, w zależności od ocenianego aspektu).
Wyraźna jest także zmiana w zakresie świadomości istnienia Systemu Jakości QMP. Oczekiwany wzrost świadomości istnienia Systemu Jakości QMP miał wynieść 30%, tymczasem osiągnął on 111% (w stosunku do wartości z 2012 roku).
 
Informacja ze strony Agencji Rynku Rolnego

Polski
Galeria: 
< powrót