Wzmocnienie mocy marketingowych w sektorze wołowiny poprzez dobrowolne standardy rozbioru, bezpieczeństwa i higieny - część II

Wzmocnienie mocy marketingowych w sektorze wołowiny poprzez dobrowolne standardy rozbioru, bezpieczeństwa i higieny - część II

Przedmiotowe zadanie ma na celu powołanie dwóch zespołów do pracy nad standaryzacją. Powołane zespoły  będą prowadziły prace zmierzające opracowania standardów, których efektem będzie poprawa jakości handlowej, trwałości mięsa wołowego.

Zostaną powołane następujące zespoły:

1. Zespół ds. standaryzacji elementów handlowych mięsa wołowego.

2. Zespół ds. standaryzacji z zakresu poprawy higieny i bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw

Zespoły będą pracowały nad standardami podczas spotkań; odpowiednio: 6 spotkań - Zespół ds. standaryzacji z zakresu poprawy higieny i bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw oraz 4  spotkania zespół ds. standaryzacji elementów handlowych mięsa wołowego. Dodatkowo w ramach prac zespołu ds. standaryzacji elementów handlowych mięsa wołowego odbędzie się podróż przedstawiciela do Genewy na 25. Sesję Sekcji Branżowej ds. Standaryzacji Mięsa Grupy Roboczej EKG/ONZ ds. Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych odbywające się w 2016 roku w Genewie.

Dodatkowo zespoły wesprze wysłany na szkolenie w Australii ekspert, przeszkolony w zakresie oceny marmurkowatości, barwy mięsa i tłuszczu wg standardów MSA.