Wyniki I etapu konkursu dot. Opracowania Strategii Rozwoju Polskiego Sektora Wołowiny

Undefined

Wyniki I Etapu konkursu dot. opracowania strategii sektora wołowiny
 
W dniu 07.02.2017 roku, w siedzibie Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej oferty dot. opracowania strategii polskiego sektora wołowiny. 
Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęło 5 ofert:
·         Oferta Logos Polska
·         Oferta PWC
·         Oferta EY
·         Oferta Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy
·         Bluehill
Do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowane zostały trzy oferty:
·         Oferta Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy
·         Oferta PWC
·         Oferta Logos Polska
Bardzo dziękujemy pozostałym oferentom.