Kolejny krok w stronę Strategii Sektora Wołowiny

W dniu 6 czerwca 2017roku w siedzibie PZPBM miało miejsce podpisanie przez Radę Sektora Wołowiny umowy z firmą odpowiedzialną za opracowanie Strategii dla Polskiego Sektora Wołowiny.
 
Przypomnijmy, że Radę Sektora Wołowiny tworzy sześciu prezesów organizacji branżowych, sygnatariuszy porozumienia, reprezentujących hodowców, producentów i przetwórców: Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związek Polskie Mięso.
 
Porozumienie organizacji branżowych zostało zawarte na okres pięciu lat w celu wspólnego opracowania i wdrażania strategii rozwoju polskiego sektora wołowiny pod tytułem Polska Wołowina 2022.
 
Uważamy, że czas postawić na rozwój produkcji żywca wołowego, zwiększenie konkurencyjności krajowej produkcji tego mięsa na rynku unijnym i światowym, poprawę jakości polskiej wołowiny oraz stabilizację sytuacji dochodowej producentów tego mięsa.
Strategia, określi jakie działania trzeba podjąć żeby udało się nam to osiągnąć!

Polski
Galeria: 
< powrót