IV Forum Sektora Wołowiny

IV Forum Sektora Wołowiny

W ramach zadania zorganizowane zostanie IV Forum Sektora Wołowiny jako kontynuacja poprzednich edycji wydarzenia.

Formuła Forum Sektora Wołowiny uzyskała renomę jednej z istotniejszych inicjatyw integrujących sektor wołowy w Polsce, wnoszącej znaczącą wartość merytoryczną dla wszystkich uczestników łańcucha produkcji. Dzięki uczestnictwu znamienitych przedstawicieli firm, instytucji oraz organizacji zagranicznych, Forum uzyskuje rangę międzynarodowego wydarzenia liczącego się w rolnictwie.

Kolejne wydania Forum cieszą się ogromnym zainteresowaniem co potwierdza bardzo wysoka frekwencja uczestników dotychczasowych edycji wydarzenia. Oznacza to rosnące zapotrzebowanie na wiedzę oraz otwartą dyskusję uczestników sektora, co wymaga prowadzenia dużego formatu spotkania. Uczestnicy dotychczasowych edycji Forum wyraźnie akcentowali wysoki poziom merytoryczny spotkań i zgłaszali chęć udziału w kolejnej edycji.

Forum gromadzi kluczowych przedstawicieli łańcucha produkcji: producentów rolnych, zakłady mięsne prezentujące swoje produkty na stoiskach w sektorze mięsa czerwonego, przedstawicieli handlu, organizacji branżowych oraz gastronomii.

IV Forum Sektora Wołowiny  odbędzie się w hali targowej WARSAW EXPO przy Al. Katowickiej 62 w Nadarzynie w czasie Centralnych Targów Rolniczych - CTR 2017, - największej imprezie targowej regionu, poświęconej polskiemu rolnictwu. Stanowi to doskonałą okazję do spotkań z producentami różnorodnych produktów rolno-spożywczych z całej Polski, producentów maszyn oraz dostawców usług dla przemysłu.

 

Celem działania jest integracja polskiego sektora wołowiny, a w efekcie usprawnienie jego rozwoju. Polskiemu Zrzeszeniu Producentów Bydła Mięsnego zależy na poszerzeniu spojrzenia na sektor wołowiny kulinarnej w Polsce oraz wskazaniu możliwych kierunków jego rozwoju. Jednym z celów przedsięwzięcia jest przyjrzenie się aktualnej sytuacji oraz przyszłości sektora wołowiny w Polsce, co może przyczynić się to w znaczący sposób do wypracowania nowych modeli rozwoju sektora zwłaszcza w dobie inteligentnych specjalizacji i z wykorzystaniem wsparcia.

Poruszana tematyka ma wzbudzić potrzeby powiązań kooperacyjnych między rolnikami a przemysłem mięsnym i handlem oraz kształtować dobry wizerunek polskiej wołowiny, a w szczególności wołowiny objętej systemami jakości.

W czasie Forum zaprezentowane zostaną najnowsze osiągnięcia nauki oraz biznesu. Prelegentami będą zarówno eksperci z Polski jak i z zagranicy, aby jak najszerzej zobrazować trendy na lokalnym oraz globalnym rynku. IV Forum Sektora Wołowiny będzie także platformą transferu wiedzy pomiędzy nauką a biznesem. W programie Forum znajdą się najistotniejsze bieżące zagadnienia z jakimi mierzy się sektor wołowy. Duży nacisk zostanie położony podczas tej edycji na integrację poziomą i pionową w sektorze.

 

Na Forum zostaną zaproszeni dziennikarze mediów branżowych, biznesowych i lifestylowych, co umożliwi maksymalne nagłośnienie wydarzenia oraz upowszechnienie informacji wśród opinii publicznej. Media zapewnią dotarcie nie tylko do szerokiego grona przedstawicieli branży ale także do konsumentów, którzy będą brali udział w Centralnych Targach Rolniczych.

 

W ramach projektu zrealizowane będą następujące działania:

·         Koordynacja i prowadzenie projektu, gromadzenie dokumentacji projektu.

·         Uzyskanie patronatów medialnych, merytorycznych oraz honorowych kluczowych instytucji branżowych dla podkreślenia wagi wydarzenia i zachęcenia do udziału przedstawicieli sektora.

·         Przygotowanie merytoryczne forum – zaproszenie wybitnych ekspertów, rozłożenie zagadnień na 2 dni, aby tematyka zagadnień była aktualna dla polskiego sektora wołowego i satysfakcjonująca dla poszczególnych grup uczestników.

·          Rekrutacja uczestników – dotarcie do jak najszerszego grona wszystkich przedstawicieli łańcucha produkcji.

·         Organizacja infrastruktury do przeprowadzenia Forum.

·         Opracowanie materiałów marketingowych.

·         Promocja Forum i komunikacja z uczestnikami.

·         Realizacja Forum:

  • Koordynacja przebiegu wydarzenia
  • Zakwaterowanie prelegentów
  • Opieka nad uczestnikami
  • Prowadzenie Forum
  • Organizacja tłumaczenia symultanicznego.

·         Organizacja imprez towarzyszących