Protest w obronie interesów producentów żywca wołowego

W czwartek 12.10.2017 roku o godzinie 11:00 rozpocznie się protest przedstawicieli organizacji producentów sektora wołowiny przed Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce przy ulicy Jasnej 14/16a w Warszawie,  podczas którego przedstawicielom KE zostanie przekazane stanowisko Rady Sektora Wołowiny.

 

W ten sposób przedstawiciele sektora chcą wyrazić stanowczy sprzeciw wobec ustępstw Komisji Europejskiej w negocjacjach umowy o wolnym handlu UE – Mercosur.

 
Z informacji docierających z Brukseli wynika, że pomimo silnych zastrzeżeń ze strony 11 państw członkowskich Unii, Komisja Europejska gotowa jest na dodatkowe ustępstwa wobec Brazylii i innych państw Mercosur tj. na uwzględnienie w negocjowanej umowie o wolnym handlu sektora wołowiny.
Rada Sektora Wołowiny uważa, że przełoży się na poważne straty dla unijnych producentów wołowiny. Już teraz kraje Mercosur mają już duży dostęp do rynku europejskiego. Obejmuje on 74% importu UE i wynosi rocznie 246 000 ton wołowiny w ekwiwalencie tusz. Wpisanie reprezentowanego przez nas sektora do umowy, pozwoli na import co najmniej dodatkowych 70 000 ton wołowiny załamując ceny płacone polskim rolnikom.

Zdaniem Przedstawicieli Rady, uwzględnienie rynku wołowiny w umowie o wolnym handlu to poważne zagrożenie dla naszego- krajowego sektora, zważywszy na wielkość udziału polskiego eksportu na rynku unijnym oraz ewentualnej konkurencji ze strony krajów Mercosur.

Przypomnijmy, że do krajów Wspólnego Rynku Południa (Mercosur) zaliczamy Argentynę, Brazylię Paragwaj i Urugwaj- kraje o ogromnym potencjale produkcyjnym w odniesieniu do wołowiny. Wiele wątpliwości  wiąże się jednak ze zdolnością producentów Mercosur do poświadczania, że ich produkty spełniają równoważne standardy w zakresie identyfikowalności, dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska co  producenci europejscy. 

 

Uważamy, że skutki trwających rozmów o rynku wołowiny- prowadzonych z krajami Wspólnego Rynku Południa- mogą spowodować nieodwracalną w skutkach degradację sektora wołowiny w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej.  W związku z powyższym, jako Rada Sektora Wołowiny, z całą stanowczością oczekujemy silnego sprzeciwu wobec ustępstw Komisji Europejskiej wobec Mercosur.

 
Mając na względzie konieczność ochrony interesów polskich producentów żywca wołowego jak i całego sektora, nie możemy zaakceptować traktowania tak ważnego sektora jako karty przetargowej dla innych branż.

Apelujemy o podjęcie działań mających na celu zamanifestowanie brak naszej zgody na uwzględnienie reprezentowanego przez nas sektora w tej umowie o wolnym handlu.

 

 

Przypomnijmy, że w skład Rady Sektora wołowiny tworzy sześć organizacji branżowych, reprezentujących hodowców, producentów i przetwórców: Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związek Polskie Mięso.

Polski
< powrót