Deklaracja członkowska

Polski

Wypełnioną i podpisaną deklarację prosimy przesłać pocztą i ewentualnie faksem.

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
Ul. Smulikowskiego 4
00-389 Warszawa
tel. +48 22 622 09 87
fax +48 22 622 04 12
biuro@beef.org.pl