IV Forum Sektora Wołowiny

Forum Sektora Wołowiny to cykliczna konferencja organizowana przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. Już 30 listopada i 1 grudnia 2017 r. w Ptak Warsaw Expo w podwarszawskim Nadarzynie odbędzie się czwata edycja tego ważnego wydarzenia w branży mięsnej.
 
Uczestnikami Forum są producenci rolni, przedstawiciele ubojni, zakładów rozbioru, przedstawiciele administracji szczebla krajowego i samorządowego, przedstawiciele handlu, dostawcy produktów oraz usług dla przemysłu mięsnego, przedstawicielr świata nauki, branżowych stowarzyszeń, rządowych agencji i ośrodków doradztwa rolniczego.
Konferencja jest bezpłatna wystarczy zarejestrować się na stronie http://www.beefforum.pl/dla-uczestnikow/rejestracja/.
 
Myślą przewodnią IV Forum będzie prezentacja i dyskusja na temat strategii sektora wołowiny pod nazwą „Polska Wołowina 2022”, nad którą sygnatariusze porozumienia „Polska Wołowina 2022” aktualnie pracują, a zgodnie z wolą Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, konsultują kolejne fazy prac z udziałem przedstawicieli resortu rolnictwa.
 
W programie Forum znajdą się najistotniejsze zagadnienia z zakresu: strategii sektora wołowiny, poprawa konkurencyjności polskich producentó żywca wołowego, poprawa konkurencyjności polskiej wołowiny, jakości mięsa wołowego, transferu wiedzy oraz innowacyjności w procesie produkcji, handlu, logistyki, marketingu w tym również promocji  wołowiny oraz współpracy w ramach łańcucha dostaw.
Program ramowy znajduje się na: http://www.beefforum.pl/dla-uczestnikow/program/.
 
Nad merytoryką Forum czuwa grono znakomitych ekspertów wchodzących w skład Honorowego Komitetu Organizacyjnego. O randze Forum świadczą także zacni Patroni Honorowi oraz Patroni Merytoryczni.
Forum jest współfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego
Kontakt z organizatorem: tel. kom. +48 668 496 223, email: biuro@beefforum.pl

Polski
Galeria: 
< powrót