Copa and Cogeca #EUbeef

Mając na uwadze jak istotne jest budowanie marki Polskiej Wołowiny za granicą, włączyliśmy się w organizację spotkania wysokiego szczebra organizowana przez Copa and Cogeca, promując wołowinę QMP.
Ogromnie cieszy nas, że podczas spotkania Komisarz UE ds. Rolnictwa Phil Hogan i ministrowie rolnictwa UE wyrazili swoje poparcie dla unijnych producentów wołowiny. Ich wsparcie jest dla nas szczególnie istotne, w świetle negocjowanych umów handlowych w których jest mowa także o unijnym rynku wołowiny. 
Podpisanie umów o wolnym handlu uwzględnaijących reprezentowany przez nas sektor, to poważne zagrożenie dla naszego krajowego importu, zważywszy na wielkość udziału polskiego eksportu na rynku unijnym oraz ewentualnej konkurencji ze strony krajów Mercosur. W 2016 r. z Polski wyeksportowano 433 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych. Wartość sprzedanych za granicę produktów wyniosła 1,3 mld EUR.
Sektor wołowiny w Polsce wciąż się rozwija i jest szansą dla krajowego rolnictwa, szczególnie w kontekście problemów producentów trzody w związku z ASF. Jednak nie możemy zapominać, że główną siłą napędową dla sektora wołowiny jest eksport. Aż 90 proc. krajowej produkcji wysyłane jest za granicę. Głównym rynkiem zbytu dla polskiej wołowiny od lat są kraje UE, gdzie w 2016 r. trafiło ok. 87% wolumenu eksportu mięsa wołowego nieprzetworzonego.
 
Przypomnijmy, że jednym z celów przyświecających działaniom Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego jest ochrona interesów polskich producentów żywca wołowego. 
 
 
 

Polski
Galeria: 
< powrót