Za nami IV Forum Sektora Wołowiny!

Organizacja corocznych spotkań producentów żywca wołowego, hodowców bydła mięsnego z przedstawicielami zakładów mięsnych, przetwórcami, handlem, naukowcami i  przedstawicielami administracji to idea, którą w świetle ostatniego Forum musi być kontynuowana.
Interesujące prelekcje, ciekawe wypowiedzi i ożywiona, merytoryczna dyskusja- tak, w kilku słowach można opisać to, co działo się podczas IV Forum Sektora Wołowiny.

Myślą przewodnią Forum była prezentacja i dyskusja na temat strategii sektora wołowiny pod nazwą „Polska Wołowina 2022”.
Co ważne, po raz pierwszy, współorganizatorami imprezy stały się organizacje -sygnatariusze porozumienia „Polska Wołowina 2022”, które pracują zgodnie z wolą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nad strategią rozwoju sektora.
W programie wydarzenia  znalazły się najistotniejsze zagadnienia z zakresu: strategii sektora wołowiny, poprawy konkurencyjności polskich producentów żywca wołowego, poprawy konkurencyjności polskiej wołowiny, jakości mięsa wołowego, transferu wiedzy oraz innowacyjności w procesie produkcji, handlu, logistyki, marketingu w tym również promocji  wołowiny oraz współpracy w ramach łańcucha dostaw. 
Forum trwało dwa dni, z czego pierwsza część miała charakter wykładowo-debatowy natomiast drugiego dnia odbywały się warsztaty branżowe dotyczące strategii "Polska Wołowina 2022"

 
Podczas pierwszego dnia skupiono się na zagadnieniu wyzwań dla polskich producentów żywca wołowego i wołowiny. Próbowano znaleźć odpowiedź m.in. na pytania: jaka jest przyszłość sektora wołowiny na globalnym rynku oraz czego potrzebują producenci w UE, aby być konkurencyjnymi na globalnym rynku.
 
Przypomnijmy, przyświecającą PZPBM jest kreowanie dobrych relacji oraz transfer wiedzy między wszystkimi uczestnikami łańcucha produkcji w sektorze wołowym: producentami żywca, ubojniami, zakładami rozbioru, handlem, światem nauki oraz przedstawicielami administracji. Ma to na celu zawiązanie partnerskich relacji, które zapewnią zrównoważony rozwój sektora.

Polski
Galeria: 
< powrót