PZPBM Partnerem projektu "Creating Entrepreneurs in Food"

Koordynatorem i liderem projektu jest Galway-Mayo Institute of Technology - Irlandia. Pozostali partnerzy to:  University of Bedfordshire - Anglia, CEJA - Belgia i Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego - Polska.

 

Celem projektu jest stworzenie narzędzi edukacyjnych do rozwoju przedsiębiorczości wśród producentów rolnych.

Narzędzia te  mają wspierać młodych rolników zaczynających swój biznes, uczyć innowacyjnego myślenia, rozpoznawania możliwości rynkowych dla swojej produkcji.

 

Program edukacyjny jest skierowany przede wszystkim do uczelni biznesowych oraz rolniczych.

Będzie także proponowany rolniczym organizacjom branżowym oraz lokalnym organizacjom doradztwa rolniczego.

 

Głowne "produkty" projektu:

  • Głównym „produktem” ma być specjalny kurs przedsiębiorczości dla producentów rolnych opracowany przez środowisko akademickie oraz specjalistów branżowych. Kurs ma wyposażyć producentów w zestaw umiejętności do prowadzenie biznesu w innowacyjny sposób zapewniający zwiększenie wartości dodanej na początku łańcucha dostaw.
  • Drugim „produktem” będzie portal internetowy w postaci interaktywnego forum, który będzie stymulował transfer wiedzy i wymianę informacji. Przepływ komunikacji będzie obejmował zarówno kontakty między producentami, jak światem nauki, przedsiębiorstwami i organizacjami branżowymi.

Projekt będzie realizowany przez dwa lata i zakończy się pod koniec 2018r. W trakcie jego realizacji organizacje biorące w nim udział zorganizują serię eventów i spotkań, będą prowadziły badania, przeprowadzą pilotażowy program edukacyjny dla producentów w Unii Europejskiej.

Budowanie relacji i ułatwienie przepływu informacji między producentami rolnymi jest jednym z ważniejszych aspektów realizacji projektu zarówno na krajowym jak i międzynarodowym poziomie.

Kurs został zaprojektowany w taki sposób aby w jak najlepszy sposób przygotować uczestników do bycia nowoczesnym przedsiębiorcą.

Kurs składa się ze specjalnie zaprojektowanych 4 modułów, obejmujących szeroki zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do prowadzenia biznesu związanego z produkcją żywności.

 

Więcej informacji o projekcie dostępne jest na:
http://www.creatingentrepreneursinfood.eu

 

Polski
Galeria: 
< powrót