Jak zwiększyć szanse wniosku na otrzymanie wsparcia w ramach działania Modernizacja?

Za chwilę rusza nabór wniosków na Modernizację Gospodarstw Rolnych, już teraz warto pomyśleć w jaki sposób zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania.
Przypominamy, że zgodnie z przepisami prawa zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych", za uczestnictwo w Systemach jakości żywności rolnikowi przysługują dodatkowe 2 pkt.
Systemem, który daje taką możliwość jest System QMP, którego Administratorem jest Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.
Do podstawowych wymagań Systemu zaliczamy:
·         Odpowiedni dobór zwierząt do opasu : do Systemu kwalifikują się mieszańcze mięsne (MM) oraz zwierzęta ras mięsnych takich jak Limousine (LM), Charolaise (CH), Angus (AN), (AR), Hereford (HH), Salers (SL), Simental (SM),
·         Bezuwięziowym system utrzymywania.
Ważna informacja: nie wszystkie zwierzęta utrzymywane w gospodarstwie muszą spełniać wymagania Systemu QMP.
Certyfikat zostanie wystawiony wyłącznie na sztuki wskazane przez producenta.
W razie pytań zachęcamy do kontaktu z naszym biurem. 

Polski
< powrót