Współpraca na rzecz rozwoju systemów jakości

Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów WorldFood Warsaw były doskonałą okazją do podkreślenia znaczenia polskiej, certyfikowanej żywności wysokiej jakości.
Podczas tego wydarzenia organizacje zarządzające krajowymi, akredytowanymi systemami jakości żywności: 

-Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego- System Jakość i Tradycja;
-Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego- System Quality Meat Program QMP. 
-Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego- System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP, podpisały porozumienie o współpracy.
 
Głównym celem podpisanej deklaracji jest ich współdziałanie i współpraca na rzecz dalszego dynamicznego rozwoju systemów jakości uznanych decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za krajowe systemy jakości żywności oraz akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA)*. 

Administratorzy zobowiązali się w dokumencie do kooperacji w zakresie wdrażania strategii promocji polskiej żywności w tym w szczególności do stosowania znaku „Polska smakuje” w kampaniach informacyjno-promocyjnych, propagowania idei dobrowolnych systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych opartych o systemy certyfikacji i akredytacji wspólnie z Polskim Centrum Akredytacji (PCA), wymiany doświadczeń z zakresu funkcjonowania krajowych systemów jakości w krajach UE.
 

*Akredytacja to formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji organizacji działających w obszarze oceny zgodności, czyli jednostek certyfikujących, inspekcyjnych lub laboratoriów do wykonywania określonych działań.

Polski
Galeria: 
< powrót