„ROLNIKU, CO ZROBIĆ ABY ZAROBIĆ”

Mamy przyjemnośc poinformowac, że jako Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Miesnego jako partner Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich przystępuje do realizacji zadania „ROLNIKU, CO ZROBIĆ ŻEBY ZAROBIĆ?"
 
 
BWM ART. – Producent filmów i programów TV - lider operacji
wespół z Partnerami
Wydziałem Nauk o Zwierzętach SGGW,
Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego
Mirosławem Angielczykiem - Dary Natury
realizuje operację
. „Rolniku, co zrobić aby zarobić”
obejmującą cykl 6 filmów.
Głównym celem operacji jest promocja dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie oraz rozpowszechnianie informacji na ich temat.
 
Celem operacji jest również  podniesienie ekonomiki gospodarstw rolnych, przeniesienie w inne rejony kraju sprawdzonych rozwiązań związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą oraz podniesienie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich związanej  z ochroną środowiska i ochroną bioróżnorodności w rolnictwie.
Grupą docelową operacji są: rolnicy, doradcy rolniczy, mieszkańcy obszarów wiejskich, nauczyciele, uczniowie i studenci szkół rolniczych.
                         W ramach operacji zaplanowano:

  • produkcję cyklu 6 filmów z zakresu hodowli zwierząt, produkcji ekologicznej roślin w tym roślin miododajnych, włóknistych i zielarskich;
  • dotarcie do odbiorcy poprzez DVD i Internet, ponieważ współcześnie jest to najskuteczniejsza forma. Widz w każdej chwili może wejść na stronę i ma możliwość wielokrotnego oglądania materiału;
  • wydanie płyt w ilości 2 000 sztuk i rozdystrybuowanie wśród doradców, nauczycieli szkół rolniczych, organizacji działających na rzecz rolnictwa jako materiału dydaktycznego na szkolenia, konferencje i spotkania z rolnikami i mieszkańcami obszarów wiejskich  czy też na zajęcia lekcyjne w szkołach i na uczelniach.

                 Planowane wyniki operacji (natychmiastowe i wymierne):
Dotarcie do odbiorców grupy docelowej poprzez dystrybucję filmów na nośniku DVD (2 000 płyt) oraz przez Internet (1 890 osób).
 
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 

Polski
Galeria: 
< powrót