Wyniki konkursu dot. Kampanii skierowanej do grupy docelowej HoReCa

Undefined

W dniu 20.08.2018 roku, w siedzibie Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej oferty dot. Kampanii informacyjno promocyjnej w mediach skierowanych do grupy docelowej HoReCa
 
Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęły 4 oferty:
·         Oferta Lions Public Relations Sp. z o.o.
·         Oferta Cook Pro
·         Oferta Wordsmith PR Sp. z o.o.    
·         Oferta Global Chefs Mariusz Powierża   
 
Na podstawie otrzymanych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę Cook Pro