FEED & FOOD SAFETY: From Control to Assurance to Responsible Chain

O tym, jak istotne są kwestie związane z bezpieczeństwem pasz stosowanych w żywieniu zwierząt oraz ich jakości nie trzeba nikogo przekonywać. Jednocześnie praktykom brakuje wiedzy dotyczącej systemów zapewniania jakości.
Zapraszamy do udziału w konferencji w ramach której zostaną poruszone praktyczne aspekty tego zagadnienia.
Już 9 października odbędzie się w Warszawie konferencja "FEED & FOOD SAFETY: From Control to Assurance to Responsible Chain", której współorganizatorem jest Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.
 
Przypomnijmy, że System GMP+, który zostanie omówiony podczas konferencji jest podstawą zapewniania jakości pasz w Systemie QMP. 
 
Program konferencji:
https://www.gmpplus.org/media/3079/2018-poland-workshop-program.pdf
Formularz zgłoszeniowy:
https://fd8.formdesk.com/gmpinternational/Workshop_Poland_PL
 

Polski
Galeria: 
< powrót