THE CONTRIBUTION OF PRODUCER ORGANISATIONS TO AN EFFICIENT AGRI-FOOD SUPPLY CHAIN

Komisja Europejska od lat podkreśla konieczność poprawy funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Unii Europejskiej z ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchu. Mechanizmem, zapewniającym  powyższe,  jest wykorzystywanie efektu skali poprzez zrzeszanie się rolników- tworzenie organizacji producentów  oraz stowarzyszeń producentów.
Kwestia współpracy między rolnikami została uregulowana przez Komisję Europejską między innymi za pomocą "rozporządzenia Omnibus", które weszło w życie na początku 2018 r.. Zawiera ono odstępstwa od zasad konkurencji w odniesieniu do niektórych działań dla organizacji producentów (OP) i stowarzyszeń producentów.
Niestety, w dalszym ciągu widoczna jest duża dysproporcja pomiędzy wdrażaniem danego mechanizmu wsparcia rolnictwa, pomiędzy krajami starej Unii a państwami które do wspólnoty dołączyły później. 
O powodach tej sytuacji oraz sposobach ich niwelowania dyskutowano podczas konferencji „THE CONTRIBUTION OF PRODUCER ORGANISATIONS TO AN EFFICIENT AGRI-FOOD SUPPLY CHAIN”  która odbyła się 21 września w Komisji Europejskiej.
Niezmiernie miło jest nam poinformować, że podczas konferencji wysłuchano wystąpienia Pana Jerzego Wierzbickiego Prezesa Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, reprezentującego Federację Związków Branżowych Producentów Rolnych nt. rozwoju organizacji producentów w Polsce. Wystąpienie wywołało ożywioną dyskusję i zyskało pozytywne recenzje uczestniczących przedstawicieli Polski,  Copa Cogeca oraz Komisji Europejskiej.
Uważamy, że niezmiernie ważne jest podejmowanie szeroko zakrojonych działań na rzecz  wzmocnienia pozycji polskich rolników w łańcuchu dostaw. Tym bardziej cieszy nas możliwość prezentowania polskiego punktu widzenia osobom, które dokonują tworzenia rozwiązań legislacyjnych dla krajów Unii Europejskiej.
 
Jeżeli zainteresował Państwa temat konferencji zachęcamy do odwoedzenia strony: https://ec.europa.eu/info/events/contribution-producer-organisations-eff... zawirającej materiały konferencyjne oraz zapis video konferencji. 

Zachęcamy do lektury. 

Polski
Galeria: 
< powrót