Zapytanie konkursowe dot. opracowania instrukcji wdrożenia systemu oceny jakości tusz

Polski

Zamówienie organizowane przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego realizowane będzie w ramach zadania pt. „Wzmocnienie mocy marketingowych 2018”, finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest opracowanie instrukcji wdrożenia systemu oceny jakości tusz opartego zarówno na ich wydajności (EUROP) jak i na ich wartości kulinarnej (model 3G analogiczny do MSA) wraz z elementami oprogramowania bazy danych DataBank.