Wynik zapytania ofertowego dot.organizacji szkolenia klasyfikatorów MSA w Polsce

Polski

W dniu 22.10.2018 roku Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Miesnego opublikowało zapytanie ofertowe dotyczące organizacji szkolenia mającego na celu przeszkolenie grupy minimum pięciu kandydatów na klasyfikatorów MSA z zakładu/zakładów zainteresowanych wdrożeniem systemu MSA oraz zaprezentowania osobom z zakładów rozbioru, odpowiedzialnym za rozwój produktów, potencjału marketingowego klasyfikacji MSA, realizowane w ramach zadania pt. „Wzmocnienie mocy marketingowych 2018”, finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
 
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego ogłasza, że nie złożono żadnej oferty.