Zapytanie ofertowe dot. kompleksowej organizacji V Forum Sektora Wołowiny

Polski

Zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowej realizacji Międzynarodowej Konferencji pt. „V Forum Sektora Wołowiny” w dniach 03-04.12.2018r.
 
W dniu 14.11.2018 doprecyzowaniu uległy 2 podpunkty z części zapytania ofertowego pt. DZIAŁANIA STANOWIĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
      Przedmiotem zamówienia są:

  • Wynajem sal z wyposażeniem (Lokalizacja Warszawa lub okolice do 50km)
  • Zakwaterowanie prelegentów (Standard hotelu minimum 4 *)

 
Plik z PDF z zapytaniem ofertowym został również zaktualizowany o powyższe informacje.