Wynik konkursu dot. kompleksowej realizacji V Forum Sektora Wołowiny

Polski

W dniu 22.11.2018 roku, w siedzibie Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej oferty dotyczącej kompleksowej realizacji Międzynarodowej Konferencji pt. „V Forum Sektora Wołowiny” w dniach 03-04.12.2018r.

 
Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:
·         ELLEMENTS Monika Sikorska-Romanowska

 
Na podstawie otrzymanych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę ELLEMENTS Monika Sikorska-Romanowska