Wynik konkursu dot. organizacji szkolenia dla producentów żywca wołowego- woj. kujawsko-pomorskie

Polski

W dniu 31.01.2019 roku, w siedzibie Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej oferty dotyczącej organizacji szkolenia dla producentów żywca wołowego - woj. kujawsko-pomorskie na potrzeby projektu pt. "Profesjonalne doradztwo szansą na rozwój sektora wołowniny" finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

 
Na podstawie otrzymanych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę

  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie