Wynik konkursu dot. organizacji szkolenia dla producentów żywca wołowego- woj. zachodniopomorskie

Polski

W dniu 04.02.2019 roku, w siedzibie Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej oferty dotyczącej organizacji szkolenia dla producentów żywca wołowego - woj. zachodniopomorskie (powiat drawski) na potrzeby projektu pt. "Profesjonalne doradztwo szansą na rozwój sektora wołowniny" finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego
Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

 
Na podstawie otrzymanych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę
 

  • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach