Wynik zapytania ofertowego dot. kompleksowej realizacji projektu pt. "Wołowina najlepsza na zimę"

Polski

W dniu 11.02.2019 roku, w siedzibie Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej oferty dotyczącej kompleksowej realizacji zadania pt.  "Wołowina najlepsza na zimę" finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

  • M.W.A Studio Michał Świetliczny

 
Na podstawie otrzymanych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę

  • M.W.A Studio Michał Świetliczny