Zapytanie ofertowe - Wsparcie promocyjne polskiej wołowiny kulinarnej na rynkach eksportowych Francji i Niemiec_

Polski

 
 
 
Zapytanie ofertowe dotyczące  realizacji zadania pt. „Wsparcie promocyjne polskiej wołowiny kulinarnej na rynkach eksportowych Francji i Niemiec” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
 
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest "Wsparcie promocyjne polskiej wołowiny kulinarnej na rynkach eksportowych Francji i Niemiec" w dniach 20.03.2019 – 30.04.2019r.