Wynik zapytania konkursowego - Wsparcie promocyjne polskiej wołowiny kulinarnej na rynkach eksportowych Francji i Niemiec

Polski

W dniu 19.03.2019 roku, w siedzibie Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej oferty dotyczącej realizacji zadania pt. „Wsparcie promocyjne polskiej wołowiny kulinarnej na rynkach eksportowych Francji i Niemiec” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. 
  
Przedmiotem zapytania ofertowego było  "Wsparcie promocyjne polskiej wołowiny kulinarnej na rynkach eksportowych Francji i Niemiec" w dniach 20.03.2019 – 30.04.2019r.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta:

 

  • Instytut INTL Sp. z o.o.

  
Na podstawie otrzymanych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę

 

  • Instytut INTL Sp. z o.o.

Gratulujemy.