Zapytanie ofertowe na obsługę stoiska targowego w Poznaniu

Undefined

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie dwóch Wykonawców - dwóch osób obsługujących stoisko targowe Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego podczas Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w dniach 17-19 maja 2019 r. w Poznaniu w ramach projektu „Polska wołowina - wołowina z przyszłością 2019” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.