Wyniki konkursu dot. produkcji odzieży promocyjnej

Undefined

W dniu 17.04.2019 roku, w siedzibie Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej oferty dotyczące produkcję odziezy promocyjnej na potrzeby projektu „Polska wołowina – wołowina z przyszłością 2019” finansowanego
z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. 
Nie dostarczono żadnej oferty - konkurs unieważniono.