Wyniki konkursu dot. produkcji odzieży promocyjnej nr 2

Polski

W dniu 26.04.2019 roku, w siedzibie Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej oferty dot. drugiego zapytania ofertowego, dotyczącego produkcji odzieży promocyjnej na potrzeby projektu „Polska wołowina – wołowina z przyszłością 2019” finansowanego
z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. 
Nie wybrano żadnej oferty, ze względu na brak przesłanych ofert.