Wyniki konkursu dot. Promocji Wołowiny wysokiej jakości QMP w punktach sprzedaży

Undefined

 
W dniu 16.09.2019 roku, w siedzibie Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej oferty dotyczące zadania pt.  "Promocja wołowiny wysokiej jakości QMP w punktach sprzedaży - identyfikacja oraz branding kampanii" finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego
Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęło 5 ofert:
ZPR Media S.A.
FAS-PIOTR DZIUB
Agencja Reklamowa RADNA Sp. z o.o.
Twożywo Sp. z o.o.
Molto Robert Semrau
 
Na podstawie otrzymanych ofert, Komisja nie wyłoniła zwycięzcy.