Strategia Polska Wołowina 2022

Polski

Strategia „Polska Wołowina 2022" jest efektem współpracy organizacji branżowych
W grudniu 2016 roku przedstawiciele polskiej branży produkcji wołowiny, mając na względzie wyzwania stojące przed sektorem oraz trendy na rynku krajowym i globalnym, podpisali porozumienie „Polska Wołowina 2022".
Sygnatariuszami dokumentu są:

  • Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
  • Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
  • Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych 
  • Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
  • Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej
  • Związek Polskie Mięso

Opracowanie strategii Polska Wołowina 2022 było sfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.