QMP

Opłaty dla Administratora Systemu QMP

Składka na rzecz Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego z tytułu uczestnictwa w systemie QMP
 
Ilość sztuk bydła kwalifikujących                                                               Roczna składka (netto)
się do Systemu QMP                                                                                    za udział w Systemie QMP

Polski

Podstawowe wymagania

Uczestnik Systemu przyjmuje dobrowolnie zasady określone w standardach odnośnie doboru zwierząt, dobrostanu zwierząt, żywienia oraz ochrony środowiska.
 
Rasy bydła: bydło ras mięsnych Limusine (LM), Charolaise (CH), Angus (AN,AR), Hereford (HH), Salers (SL), Simentaler (SM) itd. oraz mieszańce mięsne (MM).
 
Wyższy dobrostan zwierząt:  obory wolnowybiegowe bezuwiązowe, systemy grupowe, zalecana dekornizacja i kastracja,
 

Polski

System QMP

QMP Dobra Wołowina

Produkuj najlepszą wołowinę i zwiększaj swoje zyski!
 
Czym jest system QMP?
System certyfikacji QMP (Quality Meat Program) został opracowany przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego z myślą o wspieraniu produkcji bezpiecznej i dobrej wołowiny kulinarnej. W 2008 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznało go za oficjalny krajowy system jakości mięsa wołowego.
 

Polski

Tagi: