Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Zabiegamy o wsparcie administracji rządowej, pozarządowej dla producentów bydła mięsnego i wołowiny kulinarnej o jakości odpowiadającej wymaganiom konsumentów

Dążymy do osiągania wyższych dochodów przez naszych członków producentów bydła mięsnego oraz uczestników krajowego systemu jakości QMP uznanego przez MRiRW oraz UE

Wspieramy rozwój produkcji zrównoważonej z wyższym dobrostanem zwierząt, zdrowszymi zwierzętami, korzystną dla klimatu oraz większą odporność ekonomiczną gospodarstw.

Zabiegamy o najbardziej opłacalne rynki zbytu dla bydła opasowego, rzeźnego i mięsa kulinarnego produkowanych w systemie zrównoważonej produkcji 

Działamy na rzecz integracji środowiska w łańcuchu dostaw wołowiny, zwiększania zakresu współpracy międzynarodowej, wzmocnienia pozycji polskich rolników w Copa Cogeca

Kim jesteśmy?

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jest branżową organizacją rolniczą zarejestrowaną w 2005 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 roku o społeczno – zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. 1982 nr 32, poz. 217).

Zrzeszamy rolników prowadzących chów bydła mięsnego i młodego bydła opasowego, producentów krów mamek oraz osoby związane bezpośrednio charakterem swojej pracy z rolnictwem i zainteresowanych prowadzeniem chowu bydła mięsnego.

PZPBM jest Administratorem krajowego systemu jakości wołowiny Quality Meat Program (QMP) .

Aktualności

 

Nasz główny cel to:

Obrona praw i interesów indywidualnych i zbiorowych swoich członków producentów bydła żywca wolowego oraz wspieranie ich działań na rzecz dalszego ich rozwoju w chowie bydła mięsnego, podnoszenia jakości produkowanego żywca i kwalifikacji producentów w tym zakresie, poprawy dochodów.

Przystąp do nas

+48 666 337 299

biuro@pzpbm.pl

Smulikowskiego 4, 00-389 Warszawa

Jesteśmy wszędzie tam gdzie nas potrzeba.

Promujemy zrównowazone metody chowu bydła oraz produkcję wołowiny wysokiej jakości.

Wydarzenia

 

Bądź na bieżąco:

Kliknij i sprawdź nasz kalendarz z największymi wydarzeniami z Polski i ze Świata Producentów bydła mięsnego, aby dowiedzieć się szczegółów oraz wziąć w nich udział. Niech nic Cię nie ominie!

Kocham Wołowinę

Chcesz dowiedzieć się więcej o dobrej wołowinie QMP? Dołącz do ekskluzywnego Klubu Miłośników Wołowiny QMP i sprawdź, co możesz na tym zyskać.

WoLove

Jeśli interesuje Cię zdrowa, naturalna żywność od polskich producentów to ten portal jest właśnie dla Ciebie. Znajdziesz tu wiele inspiracji, przepisów oraz porad kulinarnych.

Bukaciarnia

Portal społecznościowy, dzięki któremu można tworzyć nowe więzi i rozbudowywać kontakty biznesowe tworząc grupy producenckie oraz sprzedażowe podnoszące konkurencyjność na polskim rynku.

Platforma Zrównoważonej Wołowiny

Rada Sektora Wołowiny we współpracy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje przyjętą w roku 2018 strategię Polska Wołowina 2022, której celem jest zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju polskiego sektora wołowiny.  Działania w tym zakresie muszą być zgodne z zasadami dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu oraz środowiska naturalnego i równowagi ekonomicznej.  Mając powyższe na względzie, powołana została Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny, której celem jest ….

System jakości QMP

QMP (Quality Meat Program) to uznany przez Minsitra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, krajowysysem jakości żywności.QMP certyfikuje praktycznie cały proces produkcji mięsa wołowego. Wołowina QMP pozyskiwana jest ze specjalnie wyselekcjonowanych ras bydła, hodowanych z myślą o mięsie kulinarnym, które doskonale sprawdza się kuchni. 

Strategia Polska Wołowina

Strategia „Polska Wołowina”  jest efektem współpracy organizacji branżowych
W grudniu 2016 roku przedstawiciele polskiej branży produkcji wołowiny, mając na względzie wyzwania stojące przed sektorem oraz trendy na rynku krajowym i globalnym, podpisali porozumienie „Polska Wołowina 2022″, ustanawiając Radę Sektora Wołowiny w celu wspólnego opracowania i wdrażania strategii sektora wołowiny

Jesteśmy Członkiem Rady Sektora Wołowiny

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
Polska Federacja Rolna
Związek Polskie Mięso
Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczpospolitej Polskiej
Ekoschemat Dobrostan zwierząt
Korzyści dla rolników należących do Systemu QMP
Mogłeś uzyskać nawet 700 zł do opasa albo 1550 zł do krowy mamki!
Każdego dnia tracisz 1 %. Jeśli nie złożysz wniosku do 26 lipca – to inni zarobili a Ty nie.
Ekoschemat Dobrostan zwierząt
Korzyści dla rolników należących do Systemu QMP
Każdego dnia tracisz 1 %. Jeśli nie złożysz wniosku do 26 lipca – to inni zarobili a Ty nie.
Mogłeś uzyskać nawet 700 zł do opasa albo 1550 zł do krowy mamki!