Ekspertyza w zakresie potencjalnego wsparcia sektora wołowiny

Ekspertyza w zakresie potencjalnego wsparcia sektora wołowiny

Wyniki konkursu dot. ekspertyza w zakresie potencjalnego wsparcia sektora wołowiny

W dniu 09.02.2021 r. roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty na przygotowanie ekspertyz w zakresie projektowanej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2017 w kontekście produkcji wołowiny, w tym w sposób zrównoważony oraz przygotowywanie rekomendacji do zmian legislacyjnych, ramach zadania „Zrównoważona Wołowina” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, dokonała analizy ofert.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta od:

  • Pana Juliana Krzyżanowskiego

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

  • Pana Juliana Krzyżanowskiego.
Ruszyły konsultacje projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Ruszyły konsultacje projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Do 15 lutego 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem i zgłaszania uwag.

Jak zgłosić uwagi?

Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem PS dla WPR i zgłoszenia swojego stanowiska poprzez specjalny formularz. Dokumenty te dostępne są na stronie: www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr.

 

Możesz również przesłać do nas swoje propozycje zmian, a my weźmiemy je pod uwagę w opracowywanym jednolitym stanowisku PZPBM.

 

Cel konsultacji projektu PS dla WPR

Propozycje rozwiązań przedstawione w projekcie Planu Strategicznego dla WPR zostały wypracowane w trakcie prac zespołów skupiających środowiska eksperckie, zaangażowane do oceny stanu oraz zidentyfikowania najistotniejszych potrzeb i wypracowania sposobu ich realizacji.

Zgłoszone uwagi pomogą w wypracowaniu rozwiązań, które będą szansą dla Polski w kształtowaniu przyszłych instrumentów interwencji. Ułatwią dostosowywanie ich do krajowych uwarunkowań, przy jednoczesnym kształtowaniu zasad i warunków dostępu do wsparcia.

 

Źródło: MRIRW

UE i Wielka Brytania uzgodniły warunki współpracy

UE i Wielka Brytania uzgodniły warunki współpracy

Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły 24 grudnia 2020 r. porozumienie w sprawie pakietu umów regulujących przyszłe relacje, w skład którego wchodzi między innymi Umowa o handlu i współpracy. Umowa ta będzie podstawą relacji UE-Wielka Brytania od 1 stycznia 2021 r., obejmując m.in. handel towarami rolno-spożywczymi i rybołówstwo.

Ze względu na bardzo krótki czas między uzgodnieniem pakietu a zakończeniem okresu przejściowego, którego ostatnim dniem był 31 grudnia 2020 r., umowa obowiązuje tymczasowo od 1 stycznia 2021 r. do zakończenia procedury ratyfikacji w roku 2021.

Umowa o handlu i współpracy przewiduje szereg uproszczeń i ułatwień, w tym handel bez ceł i ograniczeń ilościowych co jest rozwiązaniem bezprecedensowym jeśli chodzi o unijne umowy o wolnym handlu.

Jednak ze względu na decyzję Wielkiej Brytanii o opuszczeniu wspólnego rynku i unii celnej utrzymanie dotychczasowych warunków wymiany handlowej będzie niemożliwe. Powrócą kontrole graniczne i konieczność dopełnienia procedur celnych oraz związanych z dopuszczeniem towarów UE do obrotu na rynku brytyjskim.

Wprowadzenie od 1 stycznia 2021r. kontroli granicznych (m.in. celnej, weterynaryjnej, fitosanitarnej) i związanych z tym nowych wymogów (w tym dokumentacji i certyfikacji) w handlu UE-Wielka Brytania ma przebiegać zgodnie z dotychczasowymi założeniami.

Więcej informacji nt. zmian w relacjach UE – Wielka Brytania od 1 stycznia 2021 r. można znaleźć poniżej:

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/brexit—wazne-informacje

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/brexit3

https://www.brexit.gov.pl/

Źródło: Główny Inspektorat Weterynarii

 

 

Nowe wyzwania dla hodowców bydła mięsnego – emisja gazów cieplarnianych

Nowe wyzwania dla hodowców bydła mięsnego – emisja gazów cieplarnianych

W efekcie naszej współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego powstał film, w którym przybliżone zostały nowe wyzwania dla hodowców bydła mięsnego. Temat przedstawił Pan Jerzy Wierzbicki – Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

Nowa polityka Komisji Europejskiej, w tym w szczególności strategia „Nowy Zielony Ład” obejmuje kwestie, które niebawem przekształcą się w praktyczne wyzwania dla rolników w zakresie zrównoważonej produkcji wołowiny. Działania w tym zakresie muszą być zgodne z zasadami dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu oraz środowiska naturalnego i równowagi ekonomicznej.

Zasady nowej Wspólnej Polityki Rolnej określone na lata 2021-2027 oczekują od rolników przejścia na zrównoważony charakter produkcji rolnej. Jednym z ważnych elementów dla polskich rolników będzie redukowanie emisji gazów cieplarnianych z gospodarstwa poprzez wprowadzenia odpowiednik technik rolniczych, aby tą emisję obniżyć.

Dowiedz się więcej i obejrzyj film „Nowe wyzwania dla hodowców bydła mięsnego

AGRO BIEGANÓW Sp. z o.o. zaprasza do współpracy

AGRO BIEGANÓW Sp. z o.o. zaprasza do współpracy

Agro Bieganów sp. z o. o. – laureat konkursu „Nasze dobre lubuskie 2019” za unikalny w skali kraju produkt „Lubuski Limousine” to:

  • zdobywca superchampionatów i championatów na krajowych i regionalnych wystawach hodowlanych,
  • ceniony w kraju od 25 lat  producent bydła limousine.

Hodowcom i producentom bydła mięsnego oraz eksporterom i krajowym zakładom mięsnym oferujemy:

  • elitarnej jakości genetycznej zwierzęta hodowlane rasy limousine – buhajki i jałówki hodowlane
  • buhaje i jałówki rzeźne odpowiadające najwyższym wymogom określanym przez eksporterów do krajów UE i na rynki Bliskiego Wschodu
  • buhaje i jałówki rzeźne na rynek krajowy w standardach QMP oraz Non GMO.

AGRO BIEGANÓW Sp. z o.o.

Bieganów 19

69-108 Cybinka

Tel. 655477020 www.limousine-bieganow.com