Kompleksowa realizacja zadania XI Forum Sektora Wołowiny

Kompleksowa realizacja zadania XI Forum Sektora Wołowiny

Wyniki konkursu dot. kompleksowej realizacja zadania pt. „XI Forum Sektora Wołowiny” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego (1/Forum/2024)

W dniu 29.05.2024 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na kompleksową realizację zadania pt. „XI Forum Sektora Wołowiny” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego #Fundusze Promocji

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęły 2 oferty:

  • MWA Studio M. Świetliczny
  • Symposium Cracoviense Sp. z o.o.

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez MWA Studio M. Świetliczny