Wniosek o certyfikację do JC -> Uzyskanie certyfikatu przed 15 maja 2024 r. -> Uwzględnienie we wniosku do ARiMR o płatności obszarowe i bezpośrednie ekoschematu Dobrostan zwierząt dla bydła QMP