1. Przystąpić do systemu QMP
  2. Składając wniosek o płatności dobrostanowe zaznaczyć Praktyka: utrzymywanie zgodnie z wymogami systemu QMP

w jednym z poniższych działań:

  • Wariant Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach
  • Wariant Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym
  • Wariant Dobrostan opasów