Warunek konieczny to trzymanie bydła bez uwięzi.
Należy złożyć wniosek do jednej z czterech jednostek certyfikujących. To producent wybiera jednostkę, do której zamierza złożyć wniosek. Kontakt do jednostek jest pod tym linkiem.