Działanie jest wpisane do KPS do 2027 roku.
Certyfikat jest ważny przez rok (12 miesięcy), co roku rolnik sam decyduje, czy chce przedłużyć na kolejny rok.
Opłata za certyfikat i za udział w systemie jest ponoszona każdorazowo, jeśli rolnik decyduje się przedłużyć uczestnictwo o kolejny rok.