Tak, katalog ras oraz ich mieszańców jest zamknięty, ale jest bardzo szeroki i obejmuje zdecydowaną większość polskiej produkcji żywca wołowego.